บทความ

อัปเดตพฤติกรรมผู้บริโภคชาวอเมริกัน ที่เปลี่ยนไปครึ่งปีหลัง 2020

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2020 มาจนถึงปัจจุบัน ทำให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ New Normal หรือที่แปลเป็นไทยได้ว่า “ความปกติใหม่” นั่นเอง ซึ่งวันนี้ SXD เราได้รวบรวมผลการวิจัยที่น่าสนใจจากบริษัทที่ปรึกษา Mckinsey และบริษัท Constellation Research ที่ได้วิจัยพบว่าผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวอเมริกัน
New !

ความรู้ทั่วไป | 3 Min Read