ส่องโอกาสส่งออกสินค้าไทย
สู่ Japan ดินแดนอาทิตย์อุทัย

ปัจจุบันการเติบโตของตลาด E-Commerce ทั่วโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศที่เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจหลักรวมถึงประเทศไทยเราด้วยเช่นกัน วันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศญี่ปุ่น ที่เริ่มมีการปรับตัวมากขึ้น จากเดิมที่ไม่นิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศมากเท่าที่ควร เนื่องจากความไม่คุ้นเคยทางด้านภาษาต่างประเทศ แถมยังมีแพลตฟอร์ม E-Commerce ภายในประเทศที่เข้มแข็ง เช่น Amazon Japan , Rakuten , Yahoo Japan , kakaku.com ซึ่งการพัฒนาด้านต่างๆ ในหลายปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลดีต่อมูลตลาด E-Commerce ญี่ปุ่น จนทำให้เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจในการสร้างโอกาสให้กับการส่งออกสินค้าไทยได้ดีมากขึ้น

ส่งออกสินค้าไทย

ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกสินค้าไทย ไปทำตลาดออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น ควรศึกษาช่องทางการขายสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด เข้าถึงได้ง่ายและเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าที่ครอบคลุม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เปิดโอกาสที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ในระยะยาว รวมถึงการศึกษาสินค้าที่เป็นที่ต้องการอย่างละเอียด มีแนวโน้มเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ มีคุณภาพเทียบเท่าสินค้าของญี่ปุ่นทั่วไปมากกว่าแข่งขันด้วยราคา ที่สำคัญจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด สำหรับสินค้าบางรายการที่ญี่ปุ่นมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด

สินค้าน่าสนใจลงทุนในตลาดออนไลน์ญี่ปุ่น

 • อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • สินค้ากลุ่มแฟชั่น
 • เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แกดเจ็ต (Gadget)
 • ของสะสม ของเล่น อุปกรณ์ DIY
 • อาหารและของใช้สำหรับเด็กทารก
 • อาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง
ส่งออกสินค้าไทย

ข้อมูลทั่วไป

 • ประชากรทั้งหมด 126 ล้านคน
 • ประชากรอายุ 15 – 25 ปี : ชาย 6.41 ล้านคน / หญิง 5.77 ล้านคน
 • ประชากรอายุ 25 – 54 ปี : ชาย 23.4 ล้านคน / หญิง 23.9 ล้านคน
 • ประชากรอายุ 55 – 64 ปี : ชาย 7.69 ล้านคน / หญิง 7.66 ล้านคน
 • ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป : ชาย 15.39 ล้านคน / หญิง 9.84 ล้านคน
 • รายได้ต่อหัวของประชากร : เฉลี่ย 39,311.27 USD / ปี (ข้อมูล ธ.ค.2561)
 • ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ปี 2561 จำนวน 117.6 ล้านคน
 • 96% ของประชากรญี่ปุ่นมีการใช้สมาร์ทโฟน
ส่งออกสินค้าไทย

ข้อมูลผู้บริโภคที่ซื้อขายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

  ปี                                   จำนวนผู้บริโภค (ล้านคน)

2015                                        78.6 

2016                                        80.8

2017                                        82.6

2018                                        84.1

2019                                        85.6

2020                                        87.7

ส่งออกสินค้าไทย

ข้อควรรู้ก่อนลงทุน

 • สินค้าควรมีจุดเด่นมากพอ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่สูง
 • ควรนำเสนอบทบาทการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการให้มากที่สุด
 • ควรศึกษากฎหมาย ระเบียบ และภาษีการประกอบธุรกิจออนไลน์เพิ่มเติม
 • ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อสินค้าของตนว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหน
 • ศึกษาข้อปฏิบัติในการนำเข้าสินค้าของประเทศญี่ปุ่น เพื่อความราบรื่นในการส่งออกสินค้า

ต้องการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศควรเริ่มต้นอย่างไร?

มือใหม่ที่ต้องการขยายโอกาสส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ
สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศ เช่น Amazon Etsy eBay

คลิกเพื่อศึกษาเพิ่มเติม

บทความที่น่าสนใจ