fbpx

ข้อตกลงและเงื่อนไขขนส่งสินค้า
Shipping Terms and Conditions

For English version please see below

(1) ขั้นตอนในการขนส่งสินค้า

 1. แจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะส่งไปต่างประเทศ
 2. ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ และเบอร์โทรของผู้รับปลายทาง เพื่อเช็คและสอบถามราคา รวมถึงสินค้าที่จะส่ง เนื่องจากมีของที่ทางบริษัทฯอาจจะไม่สามารถรับส่งได้
 3. แจ้งรายการสินค้าที่จะส่งทุกชิ้น และมูลค่าของสินค้าที่ส่งและรายละเอียดทั้งหมดรายตัว รวมถึงขนาดของสินค้า (ถ้ามี) โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นสินค้าชิ้นใหญ่แต่น้ำหนักเบาเนื่องจากมีผลต่อการคิดราคาโดยตรง** หากลูกค้าไม่สะดวกแจ้ง และต้องการให้ทางเรานับสินค้าให้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการทำมูลค่าสินค้าให้เหมาะสมกับน้ำหนักของสินค้า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งตรงนี้จะมีผลกับการชดเชยมูลค่าสินค้า ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 6 
 4. ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการแจ้งราคาย้อนหลังที่ตอนแรกอาจจะไม่ได้แจ้ง ถ้าหากลูกค้าไม่ได้ให้ที่อยู่เต็ม มาเพื่อให้ทางเราเช็คพื้นที่ห่างไกลก่อน (ค่าจัดส่งพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่มอีก 1,000 บาท)
 5. ชำระค่าขนส่งโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 6. ปกติแล้ว สินค้าจะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 4-7 วันทำการโดยประมาณ โดยอาจเร็วกว่า หรือนานกว่านั้นแล้วแต่สถานการณ์ที่มิอาจควบคุมได้ (อาจมีความล่าช้าได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ที่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขนส่งเป็นวงกว้าง หรือของถูกศุลกากรปลายทาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ)
 7. ทางเราไม่สามารถการันตีและรับรอง รวมถึงกำหนดวันที่ของจะถึงได้ รวมถึงไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ได้ทั้งสิ้นในกรณีที่การขนส่งล่าช้ากว่ากำหนดและทำให้เกิดความเสียหาย รวมถึงการที่สินค้าไม่ถูกอนุญาตให้เข้าประเทศปลายทางโดยศุลกากร
 8. หากมีการส่งสินค้า หรือซุกซ่อนสินค้าที่ไม่สามารถส่งออกได้ต่างๆ มาที่เรา ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดึงของออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วและความต่อเนื่องในการขนส่งสินค้า และทางเราจะแจ้งให้กับลูกค้าและส่งของคืนในภายหลัง ในกรณีที่ต้องส่งของคืน ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระค่าส่งของคืน
 9. สินค้าที่ส่งไปต่างประเทศทุกชิ้น มีสิทธิที่จะถูกเปิดตรวจและส่งผลให้การขนส่งล่าช้ากว่าปกติได้
 10. การส่งสินค้าไปต่างประเทศ อาจจะมีภาษีนำเข้าเกิดขึ้นที่ประเทศปลายทาง ซึ่งเก็บโดยกรมศุลกากร(รัฐบาล) และ
  อัตราในการคำนวนค่าภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศปลายทางจะขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ โปรดตรวจสอบกฎและข้อบังคับของ
  ประเทศปลายทาง เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่านายหน้า ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นความรับผิดชอบของผู้รับปลายทาง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากมีภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมนายหน้าหรือภาษีที่กำหนดโดยประเทศปลายทาง  ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าโดยตรง

(2) ของที่สามารถส่งได้
และของที่ไม่สามารถรับส่งได้เบื้องต้น

 1. เนื่องจากการขนส่งไปต่างประเทศมีสินค้าที่ไม่สามารถส่งได้อยู่หลากหลายประเภท ถ้ามีของประเภทนี้ด้วยความที่ทางเราต้องจัดการส่งของๆลูกค้าทุกท่านออกให้ทันเวลาอย่างเท่าเทียมกัน ทางเราขออนุญาตดึงออกก่อนส่งโดยอาจจะไม่ทันได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แล้วเราจะทำการแจ้งส่งคืนให้ในภายหลัง โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการส่งของคืน
 2. โปรดสอบถามสินค้าที่สามรถส่งได้ และไม่ได้ทุกครั้ง ก่อนการส่งของมาให้กับทางเรา เนื่องจาก กฎในการส่งของออกไปต่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกหน้ากากอนามัย, การส่งออกยา, การส่งออกปลา เป็นต้น เพราะ ของบางชนิดอาจจะส่งได้ ณ วันที่ได้ทำการตกลงส่งของกับทางเรา แต่ ณ วันที่ของถึงทางเราแล้วมีการเปลี่ยนกฏในการส่งออก อาจจะส่งผลให้ของชิ้นนั้นไม่สามารถส่งออกได้

2.1 สิ่งที่ส่งได้เบื้องต้น
– อาหารแห้ง ต่างๆ กะปิ ปลาแห้ง กุ้งแห้ง
* ปลาส่งได้แค่ 30% ของสินค้าทั้งกล่อง เช่น ของที่มีน้ำหนักรวม 10 กิโล จะเป็นสินค้า
ประเภทปลาได้เพียง 3 กิโล
และ ปริมาตรจะต้องไม่กินพื้นที่กล่องเกิน 30-50% ของกล่องด้วย
– อาหารสำเร็จรูปที่มีบรรจุภัณฑ์มาจากโรงงาน มี อย.
– เสื้อผ้า
– สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ไม่มีแบตเตอรี่และถ่าน

*(สำหรับ USA ของทำเองจะส่งเข้าได้ เว่นแต่สภาพไม่พร้อมรับประทาน เช่น เน่าเสีย ขึ้นรา) **(สำหรับประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เกาหลี จะเข้ายากมาก ทางเราไม่แนะนำให้ส่งเลย หากลูกค้าต้องการที่จะส่งจริงๆ เราสามารถส่งให้ได้ แต่ไม่สามารถช่วยเหลือและรับผิดชอบใดๆ ได้ทั้งสิ้น หากศุลกากรปฏิเสธไม่ให้สินค้าเข้าประเทศ) ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าของที่ส่งเข้า USA ทุกชิ้นจะผ่านหมด ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศุลกากรที่ประเทศปลายทาง

2.2 สิ่งที่ส่งไม่ได้ เบื้องต้น 

– สิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด
– อาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว
– ของสดต่างๆ อาหารสดทุกชนิดที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป
– อาหารที่ต้องควบคุมอุณหูมิ, อาหารแช่แข็ง
– อาหารที่แปรรูปแล้ว แต่ยังมีความกึ่งดิบ กึ่งสุก เน่าเสียได้ง่าย มีอายุในการเก็บรักษาน้อย หากเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเพียงไม่กี่วันก็สามารถเน่าเสียได้
– สินค้าที่ติดไฟได้ เช่น น้ำหอม, สิ่งที่มีแอลกอฮอล์
– สสารต่างๆ รวมถึงน้ำ ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไร
– สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ
– ยาเสพติดให้โทษ
– เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอม
– สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
– สลากกินแบ่งรัฐบาล
– สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
– สินค้าอื่นๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

2.3 สิ่งที่สามารถส่งได้แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 

– ยารักษาโรคทุกชนิด รวมถึงยาสมุนไพร และยาทาต่างๆ ที่ช่วยบรรเทาอาหารโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งจะส่งได้ก็ต่อเมือทางผู้ส่ง มีใบรับรองแพทย์ที่ระบุชื่อในใบรับรองแพทย์ ตรงกันกับตัวซองยาที่ถูกสั่งจ่ายจากโรงพยาบาลหรือคลินิค
-พระพุทธรูป, พระเครื่อง, วัตถุโบราณ, รูปหล่อจำลองรัชกาล
– สินค้าอิเล็กทรอนิคส์ที่มีแบตเตอรี่
– คอนแทคเลนส์
– สินค้าอื่นๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

3.  ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ได้สำหรับการส่งอาหารที่สามารถเน่าเสีย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรับประทานได้ในระหว่างขนส่ง หรือระหว่างที่เก็บรักษาไว้กับทางเรา

(3) การดำเนินพิธีการทางศุลกากร

 1. ทางบริษัทฯเป็นผู้ให้บริการ ทำเรื่องขนส่งต่อไปยังประเทศปลายทางเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวของกับการตัดสินใจให้ของนำเข้าประเทศปลายทางโดยศุลกากรประเทศนั้นๆ ได้
 2. ทางผู้รับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเช็คข้อมูลเบื้องต้นว่าสามารถนำส่งของต่างๆ เข้าไปยังประเทศปลายทางได้หรือไม่
 3. ในกรณีที่ศุลกากรปลายทางเรียกตรวจของ ทางผู้รับมีหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ศุลกากรต้องการ แก่ DHL ที่ประเทศปลายทาง เพื่อให้ DHL นำข้อมูลไปแจ้งให้แก่ศุลกากรในการทำเรื่องนำเข้าสินค้า
 4. ในกรณีที่ศุลกากรไม่อนุญาตให้นำสินค้าเข้าประเทศปลายทางได้ ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งของกลับประเทศไทย และภาษีนำเข้าเกิดขึ้นที่ประเทศไทย

(4) การตรวจสอบ
และการแพ็คสินค้า

 1. ทางบริษัทฯมีสิทธิที่จะเปิดและตรวจสอบสินค้าโดยไม่ต้องแจ้ง ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยหรือศุลกากรหรือเหตุผลที่ชอบอื่น
 2. ทางบริษัทฯสามารถทำตามคำขอของลูกค้าได้ตามความเหมาะสม ที่ไม่ซับซ้อนและไม่ทำให้การจัดการสินค้าใช้เวลามากจนเกินไป (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการถ่ายรูปสินค้าทุกๆ ชิ้น, การถ่ายคลิปวิดีโอขั้นตอนการแพ็คของทุกกล่อง, การแบ่งสินค้าและชั่งน้ำหนักแยกให้กับลูกค้าหลายๆ ท่านที่ส่งมารวมกันด้วยของกล่องเดียว) จนมีผลกระทบกับระยะเวลาในการจัดการสินค้าชิ้นอื่นๆ
 3. หากมีการส่ง สินค้าลิขสิทธิ์ หรือสิ่งที่ไม่สามารถส่งออกได้ หรือสิ่งของที่ใหญ่เกินขนาดกล่อง ซึ่งทำให้ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการแพ็คสินค้า ก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดการสินค้า ทางเราจะต้องใช้เวลาจัดการที่มากขึ้น และสูญเสียความต่อเนื่องในการแจ้งข้อมูลกับลูกค้า และการโอนเงินชำระสินค้า ซึ่งอาจะส่งผลให้ของได้ส่งออกช้ากว่าเดิม
 4. การแพ็คของอาจใช้เวลาได้มากกว่า 1 วันทำการนับจากวันที่ทางเราได้จัดคิวแพ็ค เนื่องจากสินค้าบางอบ่างมีความยากง่ายในการจัดการและนับจำนวนของที่ต่างกัน
 5. เนื่องจากปริมาณของที่มีจำนวนมาก อาจจะไม่สามารถที่จะถ่ายรูปสินค้าทุกชิ้น ทุกกล่องให้กับลูกค้าทุกท่านได้ เพื่อให้สามารถแพ็คของลูกค้าออกทันภายในเวลาที่กำหนด

(5) ค่าธรรมเนียมการขนส่ง ปริมาตรกล่อง และค่าใช้จ่าย

 1. ราคาโปรโมชั่น ต้องใส่กล่องของที่ทางเรากำหนดเท่านั้น หากไม่สามารถใส่ได้จะไม่สามารถคิดด้วยราคาโปรโมชั่นได้
  1.1 ในกรณีที่ลูกค้าส่งของมาแล้วน้ำหนักเกินราคาโปรโมชั่นที่ต้องการ หรือสินค้าทั้งหมดมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะใส่กล่องเพื่อให้ได้ราคาโปรโมชั่นของเราได้ ทางเราจะทำการแจ้งราคาตามที่ของๆ ลูกค้าถูกติดตามจริงก่อน หากลูกค้าต้องการให้เอาของออก เพื่อให้ได้ราคาโปรโมชั่น ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์กับทางเราได้
 2. ค่าธรรมเนียมการขนส่งของทางเราจะคำนวณตามค่าที่มากกว่าระหว่างน้ำหนักแท้จริงหรือน้ำหนักโดยปริมาตรต่อชิ้น(โดยมีสูตรคำนวณปริมาตรกล่องคือ (กว้าง x ยาว x สูง) หาร 5000 ค่าธรรมเนียมการขนส่งของเราจะคิดเป็นเรทขั้นละครึ่งกิโลขั้นต่ำ หรืออาจมีการคิดรวมเป็นช่วงน้ำหนักตามโปรโมชั่น ถ้าหากมีการชั่งน้ำหนักรวมของแล้วน้ำหนักเกินมา ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตาม ก็จะถูกคิดในขั้นถัดไป รวมถึงราคาโปรโมชั่น ที่มีระยะของน้ำหนักกำหนดไว้
ตัวอย่างการคิดคำนวณน้ำหนักและปริมาตร 1
ส่งพัสดุน้ำหนักสินค้าชั่งรวมกล่องที่ 3 กิโล แต่ต้องใส่กล่องขนาด 33 x 32 x 18
จะเท่ากับ ต้องคิดราคาที่ 4 กิโล โดย 33 x 32 x 18 หารด้วย 5000 = 3.80
ซึ่งต้องคิดเรทที่ช่วงราคา 3.51-4.00 กิโล
โดยส่วนมากแล้ว มักจะมีผลกับสิ่งของที่ใหญ่ แต่มีน้ำหนักเบา เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ตุ๊กตา, หรือสิ่งของอื่นๆ ที่กินพื้นที่มาก ต้องการพื้นที่เพื่อรักษารูปร่างให้คงเดิม
 
ตัวอย่าง การคิดคำนวณน้ำหนักและปริมาตร 2
ชั่งน้ำหนักของได้ 4.51 kg
ใส่กล่องปริมาตร 3.80 kg
ต้องคิดราคาที่ เรท 5.00 kg
 
ตัวอย่าง การคิดคำนวณน้ำหนักและปริมาตร 3
ชั่งน้ำหนักของได้ 4.01 kg
ใส่กล่องปริมาตร 3.80 kg
ต้องคิดราคาที่ เรท 4.50 kg
 
อ่านข้อมูลเรื่องปริมาตรกล่องเพิ่มเติมได้ที่
http://www.dhl.co.th/th/tools/volumetric_weight_express.html

(6) ความรับผิดชอบของเรา

 1.  ทางบริษัทฯจะทำการเคลมค่าสินค้าคืนให้ในกรณีที่สินค้าสูญหายโดยเป็นความผิดเนื่องมาจากการขนส่ง หรือโดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเราเท่านั้น โดยอ้างอิงจากข้อตกลง และเงื่อนไข: การใช้บริการขนส่ง ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ข้อที่ 6 (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dhl.co.th/th/express/shipping/shipping_advice/terms_conditions.html) กฎในการคืนค่าสินค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งมูลค่าสินค้าตั้งแต่ก่อนส่งของ เพื่อให้เราลงราคาสินค้าลงในใบรายการได้อย่างถูกต้องตรงตามมูลค่าสินค้า โดยจะเคลมได้ที่ประมาณ 30 ดอลล่าสหรัฐต่อกิโลกรัม โดยประมาณ โดยจะไม่รวมถึง
  – ถูกศุลกากรที่ประเทศปลายทางปฏิเสธไม่ให้สินค้าเข้าประเทศ
  – ถูกศุลกากรทำลายหรือยึดสินค้า
  – สินค้าเน่าเสีย เนื่องจากมีความล่าช้าในการขนส่ง
  หากผู้ส่งของเห็นว่าการจำกัดเหล่านี้ไม่เพียงพอ ผู้ส่งจะต้องแจ้งมูลค้าสินค้าที่แท้จริง และแจ้งความประสงค์ที่จะทำประกันสินค้าเพิ่มเติม ความรับผิดของดีเอชแอลจะถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดไว้เพียงการสูญเสียและความเสียหายโดยตรงต่อการขนส่งเท่านั้นและตามการจำกัดต่อกิโลกรัมตามข้อ 6 นี้ โดยไม่รวมการสูญเสียหรือความเสียหายประเภทอื่นทั้งหมด (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร รายได้ ดอกเบี้ย ธุรกิจในอนาคต) ไม่ว่าการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวเป็นการสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษ หรือโดยทางอ้อม และแม้แต่ความเสี่ยงภัยต่อการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวนั้นทางเราได้ทราบแล้ว โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบและทำเงินคืน ประมาณ 30 วันทำการ
 2. ทางบริษัทฯจะใช้ความพยายามตามสมควรทุกอย่างเพื่อติดตามการส่งมอบการขนส่งตามกำหนดการส่งมอบตามปรกติให้ แต่กำหนดการเหล่านี้ไม่ผูกพันและไม่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ทางเราไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดที่มีสาเหตุมาจากความล่าช้า
**** ข้อควรแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดเชย **** ถ้าหากลูกค้าไม่แจ้งว่าให้เราลงมูลค่าสินค้าเท่าไหร่ ตัวอย่างการชดเชย กรณีที่ 1 มีของทั้งหมด 10 กิโล ของข้างในมูลค่าจริงๆ ประมาณ 10,000 บาทถ้าหากลูกค้าไม่ได้แจ้งมาแต่แรกว่าของข้างใน 10,000 บาท ทางเจ้าหน้าที่จะดูความเหมาะสมตามน้ำหนักที่ส่งให้ ก็จะทำมูลค่าไปประมาณ 7,000-9,000 บาท สมมติว่าของหายขึ้นมา ก็สามารถเคลมคืนได้ที่ 7,000-9,000 เพราะว่าของหนัก 10 กิโล จะมีสิทธิเคลมได้เงินคืนประมาณ 300 USD
ตัวอย่างการชดเชย กรณีที่ 2 มีของส่ง 10 กิโล มูลค่าของข้างใน 30,000 บาทถ้าหากลูกค้าไม่แจ้งไว้ เราก็จะทำของที่มูลค่า 7,000-9,000 ตามเดิม เพื่อไม่ให้เสียภาษีแต่ถ้าหากของหายขึ้นมา เราก็เคลมเงินได้ประมาณ 7,000-9,000 บาท เพราะลงมูลค่าไว้เพียงเท่านั้น
หากลูกค้าต้องการเคลม หายแล้วได้เงินคืนที่ประมาณ 30,000 จะต้องจ่ายเงินประกันเพิ่มเติมประมาณ 600 บาท แต่ข้อเสียคือ มูลค่าของสินค้าที่ส่งไป สำแดงมูลค่าเกิน 800 USD ทำให้ต้องจ่ายเงินค่าภาษีนำเข้าที่ปลายทาง

3. ความเสียหายที่เกิดจากการล่าช้าในการขนส่งต่าง ไม่สามารถเคลมค่าส่ง และค่าสินค้าคืนได้

(7) สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดอันเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูลหรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า แม้ว่าดีเอชแอลได้ทราบแล้ว การกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยบุคคลที่ดีเอชแอลไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง – ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งของ ผู้รับ บุคคลภายนอก ลูกค้า หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ (“เหตุสุดวิสัย”) ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม

(8) การเรียกร้อง

การเรียกร้องทั้งหมดที่ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อทางเราภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ดีเอชแอล ยอมรับการขนส่ง หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว ทางเราจะไม่ต้องรับผิดใดๆ การเรียกร้องจะถูกจำกัดอยู่ที่หนึ่งสิทธิต่อการขนส่งหนึ่งคราว การชำระเงินตามข้อเรียกร้องจะถือเป็นการชำระเงินสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายจากการนั้นอย่างครบถ้วนและเป็นที่สุดแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Shipping Terms and Conditions

(1) Shipping Process (Steps)

 1. List the description for every item in each shipment
 2. Consignee’s name, address, country, and contact number to check the shipping price and items in each shipment due to there might be restricted item(s) which can’t be shipped to another country.
 3. List of every item(s) with detail on the price of goods including the size(if available) that will be shipped. In case of high volumetric weight (big item) would impact the shipping cost, and customer can’t give the actual details in that shipment, our company will calculate the estimated price for every item(s) in the shipment without prior notice, this information will be used on the compensation which will be explained further on Terms and Conditions No. 6
 4. 1.4 Our company reserves the right to change the price if the address that is given is not complete due to there might be an additional price on the remote area shipping (Additional cost for remote area shipping at 1,000 THB)
 5. 1.5 Shipping payment confirmation via banking money transfer
 6. 1.6 On a normal basis, the estimated delivery time is around 4-7 days which could be faster or later than the mentioned period which is caused by uncontrollable circumstances (A delay might cause from the Covid-19 situation which has a direct impact on the aviation business and has lesser flight than normal or a delay from customs inspections that might occur)
 7. 1.7 We cannot guarantee and assure on the exact delivery date and also not responsible for any delayed and damaged shipment(s) including the item(s) that is not allowed to import (denied entry) into the destination country by Customs
 8. 1.8 If there is any hidden item(s) or item(s) that is not allowed to export, our company has the right to take out the prohibited item(s) from that shipment without prior notice for the speed and continuity for every shipment we will inform our customer and return the prohibited item(s) to the customer after the shipping is complete. In case of any returned item(s) the customer will be responsible for the return shipping cost
 9. 1.9 Export shipment(s) might go through further inspection which may cause a delayed delivery
 10. 1.10 There might be import customs duties and taxes for worldwide shipments which is up to the destination’s customs. Please check local rules and regulations about all customs/brokerage fees, duties, taxes and restrictions imposed on goods imported into the country of destination. Please note all fees mentioned above are the responsibility of the recipient. All costs incurred on a refused delivery because of high customs, brokerage fees, duties or taxes imposed by the country of destination are the responsibility of the customer.

(2) Item(s) that are allowed to transport and prohibited - restricted commodities

 1. When transporting goods across international borders, there are many categories of goods that are restricted, for speed and continuity on every shipment for our customer, please note that our company has the right to take out the prohibited item(s) from that shipment without prior notice and return the prohibited item(s) to the customer after the shipping is complete. In case of any returned item(s) the customer will be responsible for the return shipping cost

2. Please always re-check on the goods that will be export with our team before shipping due to the export terms and conditions are subject to change without prior notice including shipping Hygienic masks, medications, seafood product due to some categories might be able to export on the day that shipment confirmation has been made, but the next day there might be a change of terms and conditions on any specific category and that item(s) or shipment might not be allowed to transport

2.1 Allowed goods for transportation

 • Dried food such as shrimp paste, dried fish, dried shrimp
 • Fish are allowed to transport at a maximum of 30% volume from that shipment e.g. a shipment that is 10 kg the allowed amount of fish is not more than 3 kg and does not exceed 30-50% volumetric weight of the box from that shipment
 • Instant food that has proper packaging and is approved by FDA
 • Clothing
 • Appliance(s) without batteries
 • (Transportation of homemade product to the USA is allowed unless there are mold or rotten or unable to consume)
 • (Transportation of homemade product to other countries such as Japan, China, India, Korea has a low percentage of going through the tests or exams by customs, we wouldn’t recommend sending the homemade product to the mentioned countries above but if the customer are willing to send the product we can proceed to transport out to the destination’s country as our customer have chosen but we won’t be able to help or take any responsibility if that shipment is denied entry by destination’s customs) As per the mentioned information on the homemade product above, the shipment to the USA does not mean that all homemade product to the USA will pass the customs which the final decision is from customs official which cannot be negotiated
2.2 Prohibited Commodities
 • Gambling-related item(s)
 • Food that contains pork, chicken, and beef as an ingredient
 • Fresh food including all non-processed food
 • Temperature controlled food or frozen food
 • Processed food that is easy to be rotten and has a short preserve period
 • Flammable liquids such as perfume, and alcohol
 • Matter including the liquid that couldn’t be identified
 • The item that contains nationality logo or flag
 • Narcotics
 • Cash (legal tender- bank notes, currency notes, and coins)
 • Counterfeit goods in breach of Intellectual Property Rights
 • Lottery
 • Copyright goods
 • Any unsure product please contact our team for more information
2.3 Restricted Items that require additional approval or documentation
– Medications including herbal medicine, balm, and ointment for relieving or cure any symptoms needs a medical certificate that state all the medications from the clinic or hospital in the shipment
 • Buddha Statue, amulets, and antiques
 • Electronics items with battery
 • Contact Lens
 • Any unsure product please contact our team for more information
3. Our company will not be responsible for any rotten food or food that is unable to consume which may cause while transportation

(3) Customs Clearance

 1. The company provide the export shipping service to the destination but has no responsibility for the destination’s customs entry
  1.1 The consignee will be responsible on the shipment whether it is allowed to be imported to the destination’s country or not
  1.2 In case the destination’s customs official needs any information or documentation on the shipment the consignee will be the one who is responsible for the required information from customs
  1.3 In case the shipment entry is denied by the destination’s customs the consignee or the customer will be responsible for the returned shipment and import duties and taxes that may occur while returning to Thailand

(4) Inspection and packing

 1. The company has the right to open the shipment and inspect the item(s) for safety and customs requirement
 2. The company can follow the request from the customer that is not too complicated and does not take too long (including taking photos of every item(s), recording videos during packing, separate items, and weighing separately for each shipment) due to the process might cause a delay to other shipments
 3. Copyright and prohibit item(s) that can’t be transported or any high volumetric weight (big item) will take a longer time to pack and might impact on the continuity while updating with customer and payment confirmation which might cause a delay to that shipment
 4. Packing duration might be more than one day after we’ve arranged the packing list due to shipment with many items will take a longer time to pack and arrange
 5. The company might not be able to take picture of all shipment that has a huge amount of item(s) for our customer due to the process might cause a delay to other shipments

(5) Shipping cost, volumetric weight, and surcharges

 1. Special price (promotion) must be shipped with our company specified box size, if all the item(s) can’t fit in our specified box size the special price (promotion) can’t be applied
   

  1.2 In case the Actual weight or volumetric weight exceeds the limit from promotion price we will calculate the total cost for the non-promotion price and inform our customer, our customer can decide whether to take some item(s) out of the shipment to get the promotion price

 2. The shipment cost calculation will be based on Actual Weight or Volumetric Weight
  Volumetric Weight Calculation
  Length * width * height/5000 per piece in the shipment = Volumetric Weight (kg)
  The shipment cost rate for each step will start from 0.5 kg or the shipping cost based on total weight from the promotion price, if the Actual weight or Volumetric weight is more exceeds the promotion price, a new price would be applied to that shipment
   
   
  Actual Weight and Volumetric Weight Calculation Example 1
  Shipment with 3 kg Actual Weight but needs to put in 33 x 32 x 18 cm. box
  The shipment cost will be 4 kg due to 33 x 32 x 18 / 5000 = 3.80
  The shipment cost will be applied at 3.51 – 4.00 kg
  Mostly the item(s) that has low actual weight but high volumetric weight are noodles, instant noodles, dolls, etc.
  Actual Weight and Volumetric Weight Calculation Example 2
  4.51 kg Actual Weight
  3.80 kg Volumetric Weight
  5 kg Shipment price will be applied
  Actual Weight and Volumetric Weight Calculation Example 3
  4.01 kg Actual Weight
  3.80 kg Volumetric Weight
  4.5 kg Shipment price will be applied
 
For more information on the volumetric weight please visit

 

(6) Our responsibility

1. Our company will claim the shipment in case the shipment is lost while transportation or any mistake that is caused by our company according to DHL Express Terms & Conditions
In order to claim any item(s) for each shipment, our customer has to declare
the real price for each item(s) in that shipment for our company to declare on
the invoice before shipping out
The claim compensation estimation will be around 30 USD per kg and would
not be applied with cases below
– Entry denied by destination’s customs
– Shipment destroyed or seized by customs
– The rotten shipment that is caused by delayed transportation
If the shipper finds the claim compensation information above not satisfied, the shipper needs to declare the real price for each item(s) in that shipment and apply additional insurance for
each shipment, the compensation will be applied by DHL when there’s a damaged
or lost to that specific shipment while transportation as stated above and won’t
be applied with business losses (including profit loss, interest loss or any
future business) Estimated claim cases and compensation process will take
around 30 working days
2. Our company will keep track and follow up on our customer’s shipment for a smooth process but all uncontrollable circumstances are not part of our agreement and there will be no compensation for any loss from delayed shipment(s)
***Compensation recommendation*** If our customer could not declare or state
the item(s) value
Compensation Example Case 1
10 kg Shipment with the total actual price of goods in that shipment at 10,000
THB but the customer didn’t declare the actual price at 10,000 THB and our team
did an estimation on the product around 7,000 – 9,000 THB and the shipment were
lost we can open the claim as declared on the invoice at 7,000 – 9,000 THB but the
maximum claim for 10 kg shipment would be around 300 USD
Compensation Example Case 2
10 kg Shipment with the total actual price of goods in that shipment at
30,000 THB but the customer didn’t declare the actual price at 30,000 THB and our team did an estimation on the product around 7,000 – 9,000 THB and the shipment
were lost we can open claim as declared on the invoice at 7,000 – 9,000 THB
If the customer wants to claim for the lost item(s) from that shipment at 30,000
THB additional insurance at 600 THB needs to be paid before shipping, but if
the declared item(s) on the invoice is more than 800 USD there will be import
duty and taxes at the destination
3. The damage caused by delayed transportation could not be claimed

(7) Uncontrollable circumstances

Our company will not be responsible for any uncontrollable circumstances that might occur including losses caused by electricity or magnetic field, picture or any electronic information loss. Any force majeure events such as earthquake, cyclone, storm, fog, war, plane crash, prohibit shipment, riot, or industrial event

(8) Claim or reimbursement by customer

All written claim cases must be sent to us within thirty (30) days starting from the day that DHL accepted that specific shipment, if the customer could not manage to send the claim case to us within the following timeframe the claim would not be accepted. Claim case could be
made only once for each shipment for any damage caused to that shipment.
The company reserves the right to change any terms & conditions without prior notice