เทคนิคการแพ็คสินค้าส่งไปต่างประเทศให้ได้ราคาถูก การส่งสินค้าไปต่างประเทศ ไกล ๆ นั้นในขั้นตอนการขนส่งย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สินค้าอาจจะมีการเคลื่อนไหว กระแทกกันบ้างดังนั้น เพื่อไม่ให้สินค้าของเราเสียหายการแพ็คของเราให้แน่นหนา และถูกต้องจึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ควรเอาใจใส่ในการแพ็คและจัดเรียงลงในกล่อง เพื่อให้ใช้พื้นที่ในกล่องได้คุ้มค่าที่สุดประหยัดค่าขนส่งและสินค้าปลอดภัยจากการแตกหัก ชำรุดเสียหาย เลือกกล่องพัสดุ ภาชนะบรรจุสินค้าให้เหมาะสม การส่งของไปต่างประเทศนอกจากจะต้องคำนึงถึงน้ำหนักของพัสดุแล้ว ขนาดของพัสดุก็มีผลต่อการคิดคำนวนราคาค่าส่งสินค้า ดังนั้นการเลือกล่องพัสดุที่เหมาะสมกับขนาดของสินค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก…