ข้อควรรู้เบื้องต้นก่อนส่งออกพระ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ไปต่างประเทศ

การส่งออกพระ โบราณวัตถุ หรือ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักรไทย สำหรับผู้ที่ต้องการนำออกไปต่างประเทศ โดยวัตถุนั้นๆไม่ได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร ทั้งขึ้นทะเบียนเเล้วหรือไม่ก็ตาม ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน

โบราณวัตถุ เเละ ศิลปวัตถุ คืออะไร?

ความหมายของ ศิลปวัตถุ คือ สิ่งที่มีคุณค่าสูงในทางศิลปะเเละสร้างขึ้นด้วยมืออย่างประณีตงดงาม เเละความหมายของ โบราณวัตถุ คือ ของโบราณเก่าเเก่ สิ่งประดิษฐ์ สิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถาน ซากมนุษย์ ซากสัตว์ ที่มีอายุยาวนาน รวมถึงมีหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัตถุนั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ เเละประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี เช่น ประติมากรรม รูปปั้น รูปหล่อ พระพุทธรูป รูปเคารพในทางศาสนา งานเเกะสลักจากไม้ ภาพเขียน สถาปัตยกรรมจำลอง หรือ ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม เป็นต้น

ส่งออกพระ
ส่งออกพระ

ขั้นตอนการขออนุญาตกรมศิลปากร
ก่อนส่งออกพระ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ไปต่างประเทศ

  1. เตรียมเอกสารเเละหลักฐาน

ผู้ขออนุญาตต้องกรอกเเบบคำขอรับใบอนุญาต ตามเเบบ ศก.6 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ใน เเบบ ศก.6

  1. ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

สามารถยื่นคำขอผ่าน พิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ ตามจังหวัดต่างๆ 12 แห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ : http://www.nsw.finearts.go.th/โทรศัพท์ 02-446-8040-5 ต่อ 1401-10, 02-446-8054-6

  1. ตรวจพิสูจณ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

ผู้ขอจะต้องนำวัตถุนั้นๆมาตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นคำขอใบรับอนุญาต เพื่อพิจารณาเเละให้ความคิดเห็นเสนอออกใบอนุญาตส่งออก

  1. คณะกรรมการมีมติ

ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานเเห่งชาติ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในใบอนุญาต

  1. ชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ขอใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียม เฉพาะการส่งหรือนำออกเป็นการถาวร

หลังจากนั้นเมื่อผู้ส่งมีเอกสารครบถ้วนเเล้ว สามารถติดต่อ Siam Express delivery เพื่อดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรส่งออกต่อไป หรือสามารถเเจ้งความต้องการกับทางเรา ให้เป็นตัวเเทนดำเนินการ ตั้งเเต่ขั้นตอนขอรับใบอนุญาตส่งออกพระ หรือ โบราณวัตถุ โดยคิดค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกสบายกว่า เเละลดขั้นตอนการดำเนินการด้วยตัวเอง ด้วยบริการจากผู้ชำนาญการของเรา

ส่งออกพระ

หมายเหตุ:

  • ห้ามส่งหรือนำชิ้นส่วนของพระพุทธรูปเเละรูปเคารพในศาสนาที่สร้างไม่ครบองค์ประกอบ หรือมีสภาพชำรุดออกนอกราชอาณาจักร
  • ผู้ที่มีความประสงค์นำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ส่งออกต่างประเทศ ควรสอบถามเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องขออนุญาตส่งออกหรือไม่
  • ระยะเวลาในการดำเนินการขอใบอนุญาตประมาณ 7-14 วันทำการ ควรวางแผนก่อนการดำเนินการจัดส่ง

ขอบคุณข้อมูลจาก 

http://www.finearts.go.th (การอนุญาตส่งหรือนำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร)

http://ccc.customs.go.th (การส่งหรือนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร)

Siam Express Delivery เปิดให้บริการทั้งหมดกี่สาขา?

เรามีศูนย์ให้บริการทั้งหมด 18 สาขา ทั่วประเทศ

คลิกดูสาขาทั้งหมด

บทความที่น่าสนใจ