6 เว็บไซต์สำหรับมือใหม่
อยากส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

ปัจจุบันผู้ประกอบการในหลายๆธุรกิจของไทย เริ่มที่จะมองหาโอกาสในการก้าวเข้าสู่ตลาดโลกในต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าไทยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจ ซึ่งสินค้าและบริการจากไทยที่มีชื่อเสียงตัวอย่างเช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับ งานฝีมือประเภทต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นหากผู้ประกอบการหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีแผนจะขยายฐานลูกค้าเพื่อมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี วันนี้ สยาม เอ็กซ์เพรส เดลิเวอรี่ เรามี 6 เว็บไซต์ดีๆที่จะช่วยไขข้อสงสัยต่างๆ ก่อนสร้างธุรกิจให้โกอินเตอร์มาให้ได้ลองหาความรู้เพื่อการเริ่มต้นอย่างจริงจังต่อไป

ส่งออกสินค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เป็นแหล่งความรู้ที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแบบวันต่อวัน รวมไปถึงสามารถอ่านบทความวิเคราะห์ตลาดล่าสุดของแต่ละประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบด้านการค้า การลงทุน ความเปลี่ยนแปลงของระบบการเงิน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สถานการณ์การค้าที่น่าลงทุน กิจกรรมส่งเสริมการค้าต่างๆ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

Website : www.ditp.go.th

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

หากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศ มีการคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ผู้ประกอบการควรศึกษาเรื่องนี้ร่วมด้วยเช่นกัน ซึ่งภายในเว็บไซต์มีบริการเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรต่างๆ รวมถึงคำแนะนำที่จะช่วยไขข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำขอและกฏหมายต่างๆที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

Website : www.ipthailand.go.th

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่รวบรวมบทความที่น่าสนใจ และบริการออนไลน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล การจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งยังมีคลังความรู้ช่วยให้เจ้าของกิจการได้เริ่มต้นสร้างธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นมีคุณภาพมากที่สุด

Website : www.dbd.go.th

เริ่มต้นธุรกิจ E-Commerce

กรมการค้าต่างประเทศ

เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในด้านการค้าต่างประเทศ ที่ภายในเว็บไซต์จะมีการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการ เช่น การออกหนังสือ ใบรับรองเอกสารที่มีความจำเป็นต่อการส่งออกสินค้า รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการส่งออกควรติดตาม เรียกได้ว่าเปรียบเหมือนเพื่อนคู่คิดที่ดีในการทำธุรกิจส่งออกเลยก็ว่าได้

Website : www.dft.go.th

กระทรวงพาณิชย์

หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริการธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา ภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมธรุกิจการค้าและบริการ เจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดระเบียบการนำเข้าส่งออกสินค้าตามข้อตกลง ภายในเว็บไซต์สามารถอ่านศึกษาความรู้ได้มากมายทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ ศูนย์รวมกิจกรรมงานแสดงสินค้า หรือกิจกรรมการอบรมที่น่าสนใจต่างๆ

Website : www.moc.go.th

เริ่มต้นธุรกิจ E-Commerce
เริ่มต้นธุรกิจ E-Commerce

องค์การศุลกากรโลก

World Customer Organization หรือ WCO คือแหล่งรวบรวมกลุ่มรัฐบาลระหว่างประเทศที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการดำเนินงานต่างๆ ของศุลกากรประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้านการส่งออกทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงข้อบังคับ ข่าวสารที่น่าสนใจ หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรต่างๆ ที่ควรทราบก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง

Website : brussels.customs.go.th