วิธีการส่งของไปต่างประเทศให้ ง่าย ถูก และรวดเร็ว ประเทศแต่ละประเทศก็จะมีวิธีการ และข้อกำหนดแตกต่างกันไป แต่การส่งสินค้าไปต่างประเทศให้ได้ราคาถูกที่สุดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ ขนาดของกล่องที่ใช้บรรจุสินค้า น้ำหนักรวมของกล่อง โดยการคิดราคาค่าส่งจะขึ้นอยู่กับระยะทางของประเทศปลายทาง และน้ำหนักของพัสดุ ยิ่งน้ำหนักมาก อัตตราค่าส่งต่อกิโลกรัมจะยิ่งถูกลง ดังนั้นการส่งของปริมาณมาก ๆ…