3 เทคนิคดีๆ สำหรับธุรกิจ E-Commerce
หลังพ้นวิกฤต COVID-19

เมื่อพิษ COVID-19 ส่งผลกระทบกับหลายๆธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมองหาวิธีการปรับโฉมกิจการ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจ E-Commerce รวมทั้งธุรกิจอื่นๆก็ต้องปรับตัวอย่างก้าวกระโดดด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นวันนี้ Siam Express Delivery เราจึงได้รวบรวมสาระความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคนิคที่มีชื่อว่า 3R ที่จะช่วยให้คุณได้ปรับเปลี่ยนแนวทางของธุรกิจให้ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น

3R-เทคนิคธุรกิจ

Repurposed : การปรับเปลี่ยน

แน่นอนว่าหลังจากที่โลกผ่านพ้นวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไปได้ สิ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามมาด้วยเช่นกัน ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนตามความนิยมของลูกค้าและเพื่อให้เข้ากับมาตรการการเฝ้าระวังการติดเชื้อมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น การตรวจเช็คอุณหภูมิของลูกค้าทุกคนก่อนเข้าร้าน หรือการเข้มงวดในการรักษาความสะอาดเพิ่มกว่าปกติ การเลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกขั้นตอนก่อนส่งถึงมือให้ผู้บริโภค

Relocated : การย้ายทำเล

การย้ายทำเลในที่นี้เราหมายถึง การให้ความสำคัญกับหน้าร้านในรูปแบบอื่นๆที่นอกเหนือจากปกติ นั่นคือการสร้างตัวตนหรือทำเลที่ตั้งของร้านในช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นเป็นเท่าตัว เพราะด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริโภคไม่จับจ่ายสินค้าตามหน้าร้านเหมือนเช่นเคย ส่งผลให้ทุกธุรกิจอาจจะต้องเพิ่มช่องทางการขายให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

Reduced : การลดพื้นที่

สิ่งที่จำเป็นที่สุดหลังจากการฟื้นฟูหลังวิกฤต COVID-19 คือ กระแสความนิยมการใช้เทคโนโลยีและการให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น เห็นได้ชัดจากผลสำรวจ หลายประเทศทั่วโลกที่ไปในทิศทางเดียวกันว่า วิกฤตครั้งนี้ส่งผลให้มีการเติบโตของธุรกิจด้านออนไลน์สูงมากกว่าปีผ่านๆมาหลายเท่า นั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากต่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจ E-Commerce ที่จะช่วยลดพื้นที่หน้าร้านที่ไม่จำเป็นลง เรียกได้ว่าเป็นการลดพื้นที่ออฟไลน์ให้เล็กลงและเพิ่มพื้นที่ออนไลน์ให้ใหญ่เพียงพอเพื่อรองรับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เกิดขึ้น และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่หรือการใช้พื้นที่ได้ด้วยเช่นกัน